Příbram 800 let

Informace pro organizátory

Jste organizátorem kulturní či sportovní akce a chcete se se svojí akcí zapojit do oslav 800 let města?

Použijte logo „Příbram 800 let“ na svých propagačních materiálech (především na plakátech k akcím). Budeme rádi, když se k oslavám připojíte.

Logo, jeho barevné varianty, velikost a schéma umístění loga je ke stažení v přiloženém vektorovém pdf.

Logo města Příbrami nahrazuje heraldický znak, který by měl být používán pouze při oficiálních slavnostních příležitostech města. Použití loga nezavazuje město Příbram k vyplacení finanční podpory.

Logo 800 let