Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města

Výstava Ani gram uranu okupantům

Začátek akce: úterý 6. 9. 2016
Konec akce: pátek 29. 12. 2017

Výstava fotodokumentů ze sbírky Hornického muzea Příbram, které přibližují dramatické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 a zároveň dokumentují události spjaté s tzv. generální stávkou v rámci Československého uranového průmyslu, zahájenou 22. srpna 1968 pod heslem „Ani gram uranu sovětským okupantům“.

Bývalý generální ředitel Československého uranového průmyslu ing. Karel Boček v srpnu roku 1968 organizoval stávku zaměstnanců uranových dolů na protest proti sovětské okupaci. Byl poté obviněn za „kontrarevoluční činnost“ s hrozbou nejvyšší trestní sazby, avšak podařil se mu zcela ojedinělý útěk z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za hranice. Později byl odsouzen v nepřítomnosti na 15 let do vězení. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek s názvem „Ani gram uranu okupantům“.

Autor scénáře: PaedDr. Josef Velfl
Autor výtvarného návrhu: Roman Abušinov

Detail akce

Další akce v tento den: