Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města

Nové Podbrdsko je na světě

 

I letos na podzim vychází nové číslo regionálního sborníku Podbrdsko, tentokrát už s číslem XXVI. Jeho spoluvydavateli jsou Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram a Městské muzeum Sedlčany.  

Je velmi obtížné upozornit na pouze některé články, protože se sešlo mnoho zajímavých prací a záleží na vkusu každého čtenáře, která z nich ho nejvíc zaujme. Podrobný obsah tohoto ročníku je proto přiložen.

Sborník letos otevírá studie, která se vrací k archeologickému výzkumu náměstí TGM v roce 2012. Pro milovníky detektivek uveřejňujeme rozsáhlý článek o vraždě, která se stala v roce 1759 v Pozdyni u Hvožďan. Na stránkách sborníku se lze dočíst i o rožmitálském skautingu, o příbramské rodině Krotkých, která vyráběla sodovku a limonády, atd…. Dva články pojednávají o životě a díle Jana Čáky, který loni zemřel.

Tématem dalších dvou sttaí je Vysoká škola báňská, která kdysi sídlila v Příbrami a která letos slaví 170 let od svého založení. Vzhledem k tomu, jak velmi se VŠB zapsala do historie našeho regionu, jsme se rozhodli, že slavnostní uvedení letošního Podbrdska spojíme s vernisáží výstavy k tomuto výročí, která se bude konat 4. prosince 2019 ve Státním okresním archivu Příbram.

Kdo však nechce čekat do prosince, může se do nového čísla Podbrdska začíst už teď, již je k dostání!

Věra Smolová

PODBRDSKO XXVI/2019

 

ČLÁNKY A STUDIE:

Klára Posekaná, Rastislav Korený, Veronika Machačová: Kolekce devocionálií z archeologického výzkumu náměstí T. G. Masaryka v Příbrami v roce 2012

Věra Smolová: Pricqueyův zvon ve Strýčkovech

Jiří Pešta: Horažďovický hrdelní proces s Josefem Kmuchou z Pozdyně (1759–1761)

Kristýna Doležalová: Osudy rodiny Gibiánovy

Jan Jiráň: Hofmeisterův skautský experiment

Hana Pátková: „Konali jsme krásnou cestu na Hluboš“. Sjezd selských banderií v Hluboši

Josef Velfl: 17. listopad 1939 na VŠB v Příbrami

František Bártík: Richard Seibt – špion v síti StB

Petr Kašing: Vysoká škola báňská – významná kapitola v dějinách Příbrami a důležitá součást Ostravy

 

MATERIÁLY:

Arnošt Vošahlík: Po stopách příbramské rodiny Krotkých a výroby sodové vody a limonád

Svatomíra Fojtová, Naděžda Čížková: Vliv Prvního knihovního zákona na knihovny Příbramska

Jan Dvořák: Z historie železnice psané ve Staré Huti

 

PAMĚTI A VZPOMÍNKY:

Rastislav Korený, Irena Neumannová: Nálet na Prahu 14. února 1945 v ukázce dobové korespondence. Příspěvek k 75. výročí

 

JUBILEA, VÝROČÍ A NEKROLOGY:

Josef Fryš: Vzpomínka na Pavla Juráčka k 30. výročí jeho úmrtí

Hana Ročňáková: Jan Čáka

Josef Velfl: Za Janem Čákou

Lenka Blažková: Vzpomínka na březohorského rodáka Bohumíra Koubka (1931–2018)

Václav Trantina: Jiří Pechar

 

ANOTACE:

Rastislav Korený: BRDY Krajina, historie, lidé

               

Další články: