Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města
< zpět na výpis akcí

70 let od Akce K na Svaté Hoře

Začátek akce: neděle 21. 6. 2020
Konec akce: sobota 31. 10. 2020

 

V letošním roce si připomínáme 70 let od Akce K, jejímž jediným cílem bylo zlikvidovat kláštery na území Československa. Interaktivní výstava připomínající likvidaci klášterů bude zahájena během slavnosti Korunovace Panny Marie na Svaté Hoře 21. června 2020.

 

Právě tato slavnost byla pro komunistický režim trnem v oku a snažila se ji všemožnými způsoby potlačit a to až do roku 1989,“ říká redemptorista P. David Horáček, současný správce Svaté Hory. 

Svatá Hora podobně jako další kláštery byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat především v dělnických profesích, nastoupit na službu do pomocných technických praporů (PTP) a mnozí byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech. 

Výstava představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž životní osudy se změnily během několika hodin. Zároveň nabídne návštěvníkům interaktivní prostor pro přemýšlení a pochopení souvislostí. Součástí výstavy bude prostor o rozměrech korekce v Leopoldově (1,5 x 1,5 m), kam byli vězni posíláni za nesmyslné skutky. Jako tomu bylo u redemptoristy Metoděje Dominika Trčky, který byl poslán do korekce jen za to, že zpíval koledu,“ uvedl Josef Hovorka, autor výstavy.

 

Výstava je součástí projektu Naučné stezky - Po stopách politických vězňů s názvem „Zapomenutá místa a příběhy, které nezůstanou zapomenuty.“ 

Návštěvníci se budou moci aktivně zapojit a napsat vzkaz: „Co pro mne znamená svoboda“ na #KvádrSvobody. Dále si mohou poslechnout podcasty, nahrávky, součástí expozice jsou zároveň vzdělávací materiály nebo linie zla. 

„Památka pomáhá nezapomenout. A tváří v tvář těm, které si zde teď připomínáme, nesmíme zapomenout na zločiny komunismu a relativizovat je. Ti, kteří to peklo prožili, dokázali odpustit. Neodpuštění nás udržuje v nesvobodě. Odpuštění ale neznamená setření rozdílu mezi dobrem a zlem,“ zamýšlí se redemptorista P. Petr Beneš.

Akce K se stala nezákonným aktem násilí a výrazně ovlivnila životy řeholníků v Československu, ale činnost církevních řádů přesto nedokázala ukončit. Ani toto pronásledování redemptoristy nezničilo. Řeholníci tajně pokračovali ve své činnosti a vychovávali své následovníky, někteří byli dokonce tajně vysvěceni na kněze. Někteří sice měli stále obavy z opětovného vyšetřování a uvěznění, ale o to více se po návratu z vězení dle možností a schopností zapojili do předávání víry. Církev se komunistům zničit nepodařilo. Začala práce s novou generací redemptoristů, která se po roce 1989 stala základem pro obnovu řeholního komunitního života a hlásání víry skrz lidové misie.

Výstava probíhá od 21. června do 31. října 2020 na Svaté Hoře v Příbrami.

Zahájení: 21. června v 11:00 hodin po skončení slavnosti Korunovace (tato slavnost začíná v 9:00 hodin).

Výstava probíhá pod záštitou arcibiskupa pražského.

Na výstavě jsou použity archivní a historické materiály Naučné stezky - Po stopách politických vězňů, Svaté Hory, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů, časopisu Svatá Hora, ČT, ÚSTR, NA, Paměti národa, aktuality.sk, vaticana.va a další zdroje.

Dokumentarista: P. Daniel Atanáz Madzák, CSsR

Grafická úprava: Miroslav Zelenka, Tiskárna Prima, spol. s r.o.

Produkce a koncept výstavy: Mgr. Josef Hovorka

Kvádr svobody - grafika a malba: Hedvika Matějíčková, Mgr. Josef Hovorka, použití podoby P. Josefa Toufara se souhlasem MgA. Otakara Duška

Facebook: https://www.facebook.com/events/568676467184493/

Video: https://www.facebook.com/PoStopachPolitickychVeznu/videos/268483511181039/

https://www.facebook.com/PoStopachPolitickychVeznu

Svatá Hora: https://svata-hora.cz/

https://svata-hora.cz/kultura-a-pronajmy/dlouhodobe-vystavy/

 

Kontakty pro média:

Mgr. Josef Hovorka, koordinátor projektu, t 775921675, e hovorkajosef@post.cz

P. David Horáček, redemptorista, t 731619668, e basilica@svata-hora.cz

Další akce v tento den: