Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města
< zpět na výpis akcí

Slavnostní představení prvního CD alba s nahrávkou nových velkých varhan svatohorské baziliky

Začátek akce: středa 4. 12. 2019 18:00
Konec akce: středa 4. 12. 2019 19:30

Hudba varhan ze Svaté Hory k dostání na novém CD

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami bude ve středu 4. prosince 2019 v 18 hodin slavnostně představeno první CD album s nahrávkou nových velkých varhan svatohorské baziliky, které postavil v letech 2009–2018 renomovaný český varhanář Vladimír Šlajch.

V průběhu večera zazní varhanní skladby v podání prof. Jaroslava Tůmy a budou přítomni jak současný administrátor baziliky na Svaté Hoře P. David Horáček, tak i P. Stanislav Přibyl, bývalý farář a duchovní otec myšlenky vybudování nových varhan v bazilice.

„Předchozí nástroj byl poznamenán již v době své stavby poválečným stavem hospodářství a nedostatkem kvalitního materiálu. Kromě toho byl již ve velmi špatném technickém stavu, a tak jsme se rozhodli postavit varhany nové. Po stavbě menších mobilních varhan v roce 2007 jsme se pustili i do stavby velkého nástroje. Dílna Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic varhany vyráběla deset let. Stály více než 15 milionů korun a peníze se na ně podařilo sehnat především od soukromých, často drobných dárců,“ říká P. Stanislav Přibyl a dodává: „Výsledek stojí za to, Svatá Hora má skutečný skvost.“

Investorem varhan byl spolek podporovatelů poutního místa Matice Svatohorská, působící na místě již od roku 1921.

Profesor Jaroslav Tůma se o nástroji vyjadřuje následujícími slovy: „V případě svatohorských varhan dosáhl varhanář tak neobvyklé jednoty nástroje a místa určení, že jsme si okamžitě po jejich dokončení vůbec nedokázali představit, že se na své pozici ještě nedávno nenalézaly.“ a dodává: „Z dispozice nástroje je zřejmé, jak bohaté zvukové možnosti nám nástroj poskytuje. Rozličné rejstříkové barvy je možné kombinovat v téměř nevyčerpatelném množství odstínů. Zvláštnost představují dvě zvonkohry, z nichž každá je umístěna na jedné z pedálových skříní. Při jejich cinkání se zároveň začnou točit hvězdice, v nichž rozeznáváme rodové znamení Šternberků.“

V listopadu roku 2018 varhany při slavnostních nešporách požehnal pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka a od té doby nástroj slouží jak k doprovodu bohoslužeb, tak ke koncertním i výukovým účelům a je vyhledáván interprety z České republiky i ze zahraničí, například při pravidelných nedělních varhanních půlhodinkách od 14 hodin.

Nahrávka nového kompletu dvou CD přináší posluchačům záznam chorálových partit a raných preludií a fug Johanna Sebastiana Bacha v provedení svatohorského titulárního varhaníka prof. Jaroslava Tůmy. Nahrávka vychází ve vydavatelství ARTA a bude k dispozici jak u vydavatele, tak ve Svatohorském muzeu.

Svatá Hora je významné poutní místo a národní kulturní památka nacházející se na kopci nad městem Příbram. Areál je přístupný denně od 6.30 do 17 hodin.

 

Pavel Šmolík, Monika Klimentová, Stanislav Přibyl

Další akce v tento den: