Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města
< zpět na výpis akcí

Výstava VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA

Začátek akce: pondělí 9. 3. 2020
Konec akce: neděle 3. 5. 2020

17. 3. 18.00 Přednáška kurátora výstavy Petra Kratochvíla. 

K výstavě Veřejný prostor cz chystáme doprovodný program, některý ve spolupráci s příbramským A-týmem.

Výstava „VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA“ představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

Veřejný prostor se v posledních letech dostává na přední místa diskuzí o architektuře. Již se nejedná jen o téma expertů, ale i široké veřejnosti a politiků. Pravidelná mezinárodní soutěž Evropská cena za městský veřejný prostor s následnou putovní výstavou vítězných realizací (organizuje ji CCCB v Barceloně a GJF uvedla v ČR již tři ročníky) ukazuje, že metropole jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň, ale i řada menších evropských měst se věnuje péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost.


V mnoha směrech lze tento pozitivní obrat shledat i v českých a moravských městech. I u nás můžeme evidovat snahy o vysvobození městských veřejných prostorů zpod nadvlády automobilové dopravy a jejich návrat širším sociálním a relaxačním funkcím. Mnohá – především historická – centra měst i venkovských sídel prošla v posledních dvou dekádách regenerací, jejíž součástí byla i kultivovaná úprava jejich hlavních náměstí a ulic. K zajímavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční formy veřejných prostorů, prostor pro nové formy sportovních aktivit, za pozornost ale stojí i různé umělecké nebo občanské aktivity, které jsou sice jen dočasné povahy, ale mohou působit.

Výstava může tedy představit již široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožují: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj. Výstava by tedy měla skloubit jak propagaci pozitivního vývoje, kterou by bylo možné využít i při reprízách výstavy v zahraničí, tak problémově orientované analýzy, prezentované např. formou videoreportáží nebo fotokolážemi apod.

Na výstavě jsou představeny projekty v těchto kategoriích:
• rekonstrukce historických městských
• nové veřejné prostory
• komplexní přístup k veřejnému prostoru
• veřejné parky
• umělecká díla ve veřejném prostoru
• aktivity