Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města

Příbramská svatohorská šalmaj
9. – 10. 9. 2016

slavnost hudby, tance, divadla a řemesel
na náměstí T. G. Masaryka a nádvoří Svaté Hory

Lide milý příbramský, lide z krajů vzdálených ... Na vědomost se všem dává, že 9. a 10. září LP 2016 se v královském horním městě Příbrami opět koná historická slavnost nesoucí jméno: „Příbramská svatohorská šalmaj”. Nechte své oči a uši kochati se celé tyto slavnostní dny uměním potulných hudců, komediantů, kejklířů, sličných tanečnic, zdatných řemeslníků a udatných rytířů.

Z měšců Vašich určitě neubude. V pátek bude program zdarma. V sobotu zaplatíte pouhých 70 korun českých, které budou děleny třemi rovnými díly mezi Svatou Horu, Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a Klub DEMKA - Společnost postižených dětskou mozkovou obrnou v ČR.

výtěžek je věnován na pomoc:

Historický průvod k přivítání arcibiskupa Arnošta z Pardubic na Svaté Hoře se sejde 10. 9. 2016 v 9:30 na náměstí T. G. Masaryka a odebere se ulicí Pražskou k poutnímu místu. Pokud dorazíte v dobovém obleku, rádi Vás uvítáme v průvodu.


Program 9. září 2016


náměstí T.G.M. - vstup zdarma

hlavní scéna od 11:00 do 23:00

11:00     Pěvecký sbor Jiráskáček (ZŠ Jiráskovy sady)
11:30     Pěvecký sbor (ZUŠ A. Dvořáka)
11:45     Taneční skupina (ZUŠ A. Dvořáka)
11:55     Flétnový soubor (ZUŠ A. Dvořáka)
12:10     Dechový soubor (ZUŠ A. Dvořáka)
12:30     Příbramské zvony (MŠ Bratří Čapků)
13:00     Permonické zpívání a hraní (pěvecký sbor ZŠ 28. října)
13:40     „Bylo nebylo aneb Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka.” (Gymnázium - Legionářů 402)
14:20     Kvartet zobcových fléten (ZUŠ nám. T.G.M.)
14:50     „Příbram vítá otce vlasti” (ZŠ pod Svatou Horou)
15:15     Selička - o tom jak kupec Martin Jehně svoji ženu o necky připravil. (středověké zpívané představení – Gymnázium pod Svatou Horou)
15:30     Ježata – všetančící kroužek Johanky Moštíkové a Libora Jeníka
15:45     Zničení příbramských dolů Horymírem (pohybové divadlo, Gymnázium pod Svatou Horou)
16:00     Školní orchestr „Gymband” (Gymnázium - Legionářů 402)
17:00     ČTYŘLÍSTEK – pohádka (Divadlo D5)
18:00     HAŠLERKA – písně z pera Karla Hašlera
19:00     Zářící ženy – taneční skupina
19:10     Soubor svatohorských trubačů (slavnostní intrády)
19:15     Slavnostní akt k 800 letům města Příbram „Velmož Hroznata“
19:30     Quanti Minoris – historizující folk-rock s keltskými kořeny
20:35     Martina z Arabiky (orientální tanec)
20:40     O historickém videomappingu
20:50     Svatohorští trubači – slavnostní intrády
21:00     Videomapping – budova kostela sv. Jakuba (historie města Příbram ztvárněná audiovizuálním uměním)
21:15     Divadlo KVELB – O obřím Drakovi, spoustě jisker a chrlení ohně, o rytíři, který osvobodí město od draka
21:50     Videomapping – budova kostela sv. Jakuba (repríza)
22:00     GINEVRA & Harmonion (písně a balady o historii) & (akordeonový soubor ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem)
23:00     Závěr (případně II. repríza videomappingu)
                slovem provází: Romana Plecitá a Gábor Mészáros

Doprovodný program 9. 9. na náměstí T. G. Masaryka:

- prezentace ZŠ, MŠ a ZUŠ na téma: město Příbram a jeho historie
- nevšední dobové atrakce AL RAŠÍD
- jízdy kočárem ze stáje Aneta Žežice
- flašinetář Jan
- historické rodinné fotografie v dobových kostýmech
- občerstvení všeho druhu


Program 10. září 2016

nádvoří Svaté Hory - vstup 70 Kč
hlavní scéna od 10:00 do 23:00

09:30     Dobový průvod z nám. T.G.M. na Svatou Horu
10:00     Zahajovací ceremoniál / Žatečtí trubači (slavnostní intrády)
(10:30)  Slavnostní zahájení Běhu hasičů do Svatohorských schodů (Březnická brána)
10:20     Fedrfechtýři – bubny a prapory
10:30     Divadlo Dokola – pohádka (Dlouhý, Široký a Bystrozraký)
11:20     Pěvecký sbor Jiráskáček (ZŠ Jiráskovy sady)
11:45     Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
12:05     Rytíři Jedové chýše (historický šerm s humorem)
12:30     Florén (dobové tance)
12:50     Fedrfechtýři (bubny a prapory)
13:00     Bylo nás šest (folkově s irským nádechem)
14:00     Krysáci – pohádka (divadlo D5)
15:00     Quanti Minoris (historizující folk-rock s keltskými kořeny)
15:40     KAT Pawouk (středověká mučírna)
16:20     Equites (skupina scénického šermu)
16:45     Fedrfechtýři (bubny a prapory)
17:00     Quanti Minoris (historizující folk-rock s keltskými kořeny)
17:40     Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
17:55     KAT Pawouk (středověká mučírna)
18:30     Equites (skupina scénického šermu)
18:50     BRAN (hudba Bretaně)
19:50     Animata (skupina scénického historického tance)
20:15     Chůdadlo (komedianti na vysoké úrovni)
20:30     GNOMUS (písně staré Evropy)
21:30     Animata (skupina scénického historického tance)
21:50     Equites (ohňové vystoupení)
22:05     Martina z Arabiky (orientální tanec)
22:10     GINEVRA (písně a balady o české historii)
23:00     Závěr
               slovem provází: Romana Plecitá a Gábor Mészáros

 

Doprovodný program 10. 9. na Svaté Hoře:

- v 9:30 odchází historický průvod z náměstí T.G.M. k přivítání arcibiskupa Arnošta z Pardubic na Svaté Hoře
- projížďky na koních a v kočáře ze stáje Aneta Žežice
- rytíři a sokolníci - ukázka dravců a střelba z kuše
- řemeslné tržiště, ukázky nejen starých lidových řemesel
- historické a střelecké atrakce, středověké hry:
(házení seker, střelba z luku, zatloukání hřebíků sekerou, mučírna, šermířská škola, středověká střelnice)
- historické rodinné fotografie v dobových kostýmech
- malování na obličej
- doprava mašinkou z náměstí T.G.M. na Svatou Horu
- občerstvení všeho druhu


Současně při Šalmaji 10. 9. probíhá tradiční akce:
„Běh hasičů do Svatohorských schodů”

10. 9. náměstí T.G.M. 10:00 - 14:00
Folklórní soubor Magura - Kežmarok 
(tradiční písně a hudebně taneční vystoupení z regiónu spišských goralů žijících pod Tatrami)... a další

Den železnice v Příbrami a 140 let trati Zdice – Protivín
Připraveny budou jízdy zvláštních parních vlaků do Březnice a Zdic, vyhlídkové jízdy motorových vlaků na vlečku Kovohutě, provoz historické drezíny a další. Návštěvníci Příbramské svatohorské šalmaje mohou zdarma využít zvláštní návratový vlak „Jan Muzika”, který odjede z Příbrami v 19:10 hod. Tento historický motorový vlak zastaví ve stanicích Bratkovice, Jince, Lochovice a Zdice. Více informací o programu oslav a jízdách zvláštních vlaků na: http://www.rpdrahy.wz.cz