Kalendář akcí Příbram

Příbram - oficiální facebookové stránky města

Předprodej vstupenek na HF AD byl zahájen 1. 3. 2021

Vážení přátelé,

rok 2020 nepřál našemu festivalu, nicméně věříme, že v letošním roce se již pověstná karta obrátí a my se opět budeme setkávat a společně naslouchat krásným tónům.

Jelikož dochází v současné době k neustálým změnám v opatřeních v souvislosti s pandemií covidu–19, bude i náš festival letos pravděpodobně procházet řadou úprav a reakcí na momentální situaci. Naší prioritou je ale maximální počet koncertů odehrát, a to i za cenu zajištění alternativních prostor s větší kapacitou pro vytvoření větších rozestupů pro diváky nebo přesunu termínu konání koncertů. Z toho důvodu Vás prosíme o pozorné sledování aktuálních informací o jednotlivých koncertech, které budeme zveřejňovat na FB profilu festivalu a na webových stránkách u koncertů a rovněž v aktualitách.

V pondělí 1.3. od 10 hodin ZAHAJUJEME PŘEDPRODEJ 

Vzhledem k současnému stavu, kdy je naprostá většina prodejních míst uzavřena, PROSÍME O UPŘEDNOSTNĚNÍ ZAKOUPENÍ VSTUPENEK ON-LINE.

V případě, že tuto variantu nemůžete použít, je možné zakoupit vstupenky POUZE V INFOCENTRU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBRAM (Zámeček – Tyršova 106).

Po dobu uzavření prodejních míst se PRODLUŽUJE DOBA REZERVACE ZE 3 DNŮ NA 7 DNŮ.

 
 

Jelikož je matice opatření Protiepidemického systému ČR („PSA“) v oblasti koncertů neustále upravována, není možné predikovat, jak bude vypadat situace v plánovaném termínu festivalu. V případě, že nebude možné koncerty v avizovaných termínech realizovat, budeme je přesouvat na letní, případně podzimní termín.

V případě, že by se dle podmínek „PSA“ objevila možnost uskutečnění koncertů pro omezený počet diváků, máme připravené alternativní prostory, ve kterých bude koncert odehrán pro počet diváků, pro které bude uvolněna kapacita vstupenek na daný koncert. Vstupenky (v kapacitě dané touto variantou) bude možné zakoupit od 1. března.  

Vstupenky na přesunuté koncerty zůstanou v platnosti, nicméně v případě, že Vám nový termín, případně alternativní prostor, nebudou vyhovovat, bude možné vstupenky vrátit na prodejní místo, případně vstupenky zakoupené on-line stornovat přímo u Ticketportal.cz. Termíny, do kdy bude možné vrácení vstupenek uskutečnit, budou zveřejněny opět na FB a na webových stránkách.

Přeji vám pevné zdraví, hodně optimismu – a těším se na viděnou na koncertech 52. ročníku „napodruhé“.

Za HF A. Dvořáka Příbram Albína Dědičík Houšková

Program festivalu